BRAVO!

Skolnätverket BRAVO! stödjer skolorna i arbetet för att skapa en skola där konstämnen både syns och hörs som en naturlig del av vardagen, över ämnesgränser och under hela läsåret. Målet är en skola där barn och unga lär sig i konsten, av konsten och med konsten.

På gång

Tävlingen Snälla hjältar

Tävlingen Snälla hjältar ordnas i år för de skolor som är med i skolnätverken BRAVO! och Haru.Läs mera »

Presentationen från BRAVO!-info 2.5

Missade ni infotillfället? Ingen fara – ni kan ta del av det här.Läs mera »

Alla skolor tas med i BRAVO! Infotillfälle 2.5 kl. 18.

Kort info för BRAVO!-skolorna tisdag 2.5 kl. 18.Läs mera »

De slår ett slag för konstämnen och BRAVO!

På videon ser och hör du åtta personer, med vitt skilda bakgrund och yrken, slå ett slag för konstämnena i skolan. 

 

BRAVO! 

  • utarbetar nya pedagogiska modeller för undervisningen
  • delar och sprider pedagogiska idéer och modeller inom nätverket
  • ökar integreringen av konstämnen i andra skolämnen
  • stärker konstämnenas position i skolorna
  • initierar samarbeten mellan nätverkets skolor, kulturaktörer och utbildare utanför skolan
  • ger barn och unga möjlighet att få uppleva skapandets glädje och ta del av kulturella upplevelser

 

Bravo-cirklarna, som expanderar från klassrummet, via skolan, utomståpende aktörer och ända till kulturuppleverlser utanför skolan.