OM BRAVO!

Genom nätverket BRAVO! vill vi stärka konstämnenas ställning i skolorna och ge lärare verktyg att använda mera konst i undervisningen. Målet är att eleverna redan i unga år får en god relation till, och ett intresse för konst och kultur. 

I första skedet jobbar vi med bildkonst och musik och riktar oss till elever i årskurserna 1–6. Årskurserna 7–9 och gymnasierna välkomnas med i ett senare skede.