KONTAKT

Om ni har tankar, idéer och önskemål får ni gärna höra av er, så kan vi tillsammans funder på hur vi kan höja statusen på och synligheten för konstämnena, och hos eleverna och de studerande väcka ett allt större intresse för konst och kultur.

marina.lindholm@sfv.fi                    tfn:050 5892264. 

 

Koordinatorns hälsning 

När Svenska folkskolans vänner sökte en koordinator för det nya nätverket, med uppgift att stödja konstämnen och konstämneslärare på fältet, var det något av ett drömjobb för mig: att få resurs att planera program och evenemang som lyfter fram konstämnen, erbjuda lärare stöd och initiera samarbeten mellan olika aktörer. Och allt detta i de ämnen som står mig närmast hjärtat!  

Efter över 30 år som musiklärare har jag därför övergått att jobba för konsten och pedagogiken från ett annat håll. Det är intressant, utmanande och synnerligen givande. För att ha kvar kontakten till verkstadsgolvet fortsätter jag också att som lektor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin utbilda blivande musiklärare, på bägge inhemska språken. Som lärarutbildare har ett av mina mål varit att också involvera utbildningsanordnare och lärarstuderande i nätverket.  

Som noten och penseln samarbetar i BRAVO!-logon, ser jag fram emot att samarbeta med alla som hör till nätverket, likaså med utbildare och aktörer utanför skolan, som också de brinner för BRAVO!

Och namnet BRAVO! då? Ja, det symboliserar för mig

MArina Lindholm vid pianot. Hon ler mot kameran.

  • UPPMUNTRAN –  vi uppmuntrar och applåderar det som både elever och  lärare gör.
  • SYNLIGHET –  vi ställer oss frimodigt på estraden, ger plats åt alla, bjuder på oss själva och bjuder in andra. 
  • GLÄDJE –  utropstecknet är som pricken på i:et, som ett rungande "ja". Det skall både synas och höras när vi skapar med glädje! 


Välkommen med i BRAVO!

Marina