Samarbetspartner

BRAVO! samarbetar med lärarutbildningar, kulturaktörer och föreningar. Samarbetet består bland annat av

  • utbyte av sakkunskap
  • produktion av läromedel och material
  • planering av program för verkstäder och inspirationsträffar
 

Det första verksamhetsåret samarbetar vi med 

  • Konstuniversitetet
  • Helsingfors universitet
  • Aalto-universitetet
  • Åbo Akademi
  • Pro Artibus
  • Dunk
  • JaSeSoi ry