VERKSAMHET

Start hösten 2023

Verksamheten inom BRAVO! startar hösten 2023. Det första året jobbar vi med bildkonst och musik och riktar oss till årskurserna 1–6.  Årskurserna 7–9 och gymnasierna välkomnas med i ett senare skede. 

Inom nätverket utvecklar vi tillsammans nya modeller för konstundervisningen och ämnesöverskridande projekt, integrerar konst i andra ämnen, delar med oss av det vi redan kan och gjort, inspireras av varandra och  ger konsten och konstämnen mera synlighet och stärker deras position. På det sättet kan vi stödja barnens utveckling till välmående, kreativa, självständiga, reflekterande och kritiskt tänkande individer som både skapar och konsumerar konst.

Konsten har ett egenvärde! Därför skall barn och unga också ges möjlighet att helt enkelt njuta av konst och känna glädje i skapandet, utan att jämföras med varandra eller alltid bli bedömda. 

 

Vad får BRAVO!-skolorna?

Som BRAVO!–skola får man stöd av nätverkets koordinator och de andra medlemmarna i nätverket. Man får ta del av

  • månadsbrev med material och övningsuppgifter
  • årsklocka
  • föreläsningar av sakkunniga
  • inspirationsdagar och verkstäder
  • fortbildning och stöd för att årligen genomföra tematiska helheter inom konstämnen

Brao-året som grafik

 

Vad förväntas av en BRAVO!-skola?  

För att bli en BRAVO!-skola skall ni 

  • bilda ett BRAVO!-team bestående av rektor samt lärare som undervisar i bildkonst och musik
  • motivera varför ni vill höra till BRAVO!, vad ni önskar få ut av satsningen och vad er egna skolan kan bidra med till nätverksgemenskapen
  • ha en vilja och ett engagemang att utveckla konstpedagogiska lärmiljöer 
  • vara öppna för att också dela med er av idéer och erfarenheter åt de andra deltagarna i nätverket