BRAVO!

Skolnätverket BRAVO! stödjer skolorna i arbetet för att skapa en skola där konstämnen både syns och hörs som en naturlig del av vardagen, över ämnesgränser och under hela läsåret. Målet är en skola där barn och unga lär sig i konsten, av konsten och med konsten.

På gång

Vinnarna i Snälla hjältar 2023

Tävlingen Snälla hjältar ordnades i år för de skolor som är med i skolnätverken BRAVO! och Haru. Ett stort tack till alla 105 klasser som har skickat in tävlingsbidrag! Läs mera »

BRAVO betyder mod

Skolnätverket för konstämnen sparkade igång sitt läsår med en Kickoff i början av september.Läs mera »

KickOff-program och BRAVO!-start

BRAVO!-läsåret körde igång med en KickOff 7-8.9 på G18 i Helsingfors. Läs mera »

De slår ett slag för konstämnen och BRAVO!

På videon ser och hör du åtta personer, med vitt skilda bakgrund och yrken, slå ett slag för konstämnena i skolan. 

 

BRAVO! 

  • utarbetar nya pedagogiska modeller för undervisningen
  • delar och sprider pedagogiska idéer och modeller inom nätverket
  • ökar integreringen av konstämnen i andra skolämnen
  • stärker konstämnenas position i skolorna
  • initierar samarbeten mellan nätverkets skolor, kulturaktörer och utbildare utanför skolan
  • ger barn och unga möjlighet att få uppleva skapandets glädje och ta del av kulturella upplevelser

 

Bravo-cirklarna, som expanderar från klassrummet, via skolan, utomståpende aktörer och ända till kulturuppleverlser utanför skolan.